Bekijk onze beoordelingen

Disclaimer

Disclaimer

Strandpark Vlugtenburg kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Vlugtenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vlugtenburg.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld en de informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Echter kan deze zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Daardoor kan Vlugtenburg niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.
Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Vlugtenburg gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.