Privacystatement

Privacy Statement

Strandpark Vlugtenburg, gevestigd aan ‘t Louwtje 10, 2691 KR ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vlugtenburg.nl
Louwtje 10
2691 KR ‘s-Gravenzande
0174-412420

Financiële gegevens:

KvK 27.22.88.97
IBAN: NL76ABNA 0508692121
BTW/VAT/MwSt. 0074.617.68.B02
BIC: ABNANL2A

J. Pronk is de Functionaris Gegevensbescherming van Strandpark Vlugtenburg Hij is te bereiken via coo@vlugtenburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strandpark Vlugtenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlugtenburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strandpark Vlugtenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Strandpark Vlugtenburg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Google Analytics

Strandpark Vlugtenburg maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.” (bron: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html).

Google+, Facebook, Twitter, en Addthis

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Google+, Facebook en Twitter, of via de bookmarkdienstAddthis. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Addthis, Google+, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van AddthisGoogle+,  Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Conversiemeting met de bezoekersactie-pixel van Facebook

Facebook-pixel, Facebook Custom Audiences en Facebook-Conversion
Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van de zogenaamde „Facebook-pixel“ van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, ofwel als u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd (“Facebook”).
Met behulp van Facebook-pixel is het voor Facebook enerzijds mogelijk u als bezoeker van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. “Facebook-Ads”) te bepalen. Dienovereenkomstig maken wij gebruik van Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-Ads alleen maar aan die Facebookgebruikers weer te geven, die ook belangstelling voor ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van bezochte websites worden bepaald) vertonen, die wij aan Facebook doorgeven (zgn. “Costum Audiences”). Met behulp van Facebook-pixel willen wij er ook graag voor zorgen dat onze Facebook-Ads aan de potentiële belangstelling van de gebruikers voldoen en niet storend overkomen. Met behulp van Facebook-pixel kunnen wij verder de doeltreffendheid en de rendabiliteit van de Facebook-advertentie voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden nagaan, doordat wij zien, of gebruikers na de klik op een Facebook-advertentie naar onze website worden doorgestuurd (zgn. “Conversion”).

Privacyverklaring van Facebook

De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook . Dienovereenkomstig algemene informatie over de weergave van Facebook-Ads in het gegevensbeleid van Facebook. Speciale informatie en details over Facebook-pixel en zijn werkwijze vindt u in het Hulpcentrum van Facebook .

Cookies

Onze website gebruikt cookies, mocht u deze willen intrekken kunt u dat doen door op de volgende knop te drukken

Cookievoorkeuren aanpassen Borlabs Cookie – Testomgeving actief!

Privacybeleid van derden

Strandpark Vlugtenburg bevat links naar websites van derden. De in dit document vermelde richtlijnen t.a.v. uw privacy en gegevensverzameling, zijn enkel van toepassing voor het gebruik van Strandpark Vlugtenburg.nl.

Gebruik van gegevens door derden
Er worden geen persoonsgegevens ter beschikking gesteld aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strandpark Vlugtenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: zolang als nodig is voor communicatie met de gast en de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strandpark Vlugtenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strandpark Vlugtenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strandpark Vlugtenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlugtenburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Strandpark Vlugtenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strandpark Vlugtenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vlugtenburg.nl

Juridisch voorbehoud

Vlugtenburg heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Vlugtenburg sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van de RECRON van toepassing.